Chẩm Chéo gia vị nổi tiếng Tây Bắc

Sản phẩm chính

Bột sắn dây 300g

80.000

Sản phẩm chính

Chẩm Chéo Điện Biên 100g

15.000

Sản phẩm chính

Chẩm Chéo hũ 350g

65.000
30.000

Chẩm Chéo gia vị nổi tiếng Tây Bắc được cung cấp bởi thương hiệu uy tín Vua Đặc Sản